INFORMACE K VJEZDU A PARKOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V PROSTORU ZA BYTOVÝM DOMEM STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PERNŠTEJN

INFORMACE K VJEZDU A PARKOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V PROSTORU ZA BYTOVÝM DOMEM Stavebního bytového družstva Pernštejn

 

Podle sdělení odpovědných osob na MO I Pardubice se od 1.2.2016 mění podmínky vjezdu a parkování  na městském pozemku za bytovým domem družstva.

 Nájemníci garáží v bytovém domě družstva obdrží na období od 1.2.2016 na základě písemné žádosti kartu k vjezdu jednoho osobního auta do garáže. K žádosti je nutné předložit:

  • technický průkaz auta,
  • občanský průkaz,
  • smlouvu o nájmu garáže mezi členem družstva a družstvem. Toto smlouvu již není nutno předkládat, neboť představenstvo družstva předložilo na MOI Pardubice seznam všech nájemníků garáže,
  • smlouvu o podnájmu garáže v případě, že člen družstva pronajímá garáž jiné osobě.

 Fyzické osoby, které nejsou nájemci garáže, a které mají adresu pobytu v družstevním domě, osoby jím blízké podle příslušného ustanovení občanského zákoníku, manželé těchto osob a jejich děti (čl. 6 odst. 2. písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 10/2010) a osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitosti ke své hospodářské činnosti (čl. 6 odst. 2. písm. d) obecně závazné vyhlášky č. 10/2010), obdrží na základě písemné žádosti kartu k vjezdu auta na období od 1.2.2016 do 31.1.2017. K žádosti je nutné předložit:

  • technický průkaz auta,
  • občanský průkaz,
  • podnájemní smlouvu, kterou prokazují, že bydlí v družstevním domě,
  • nájemní smlouvu pokud užívají družstevní nebytové prostory k hospodářské činnosti.

 V případě, že výše uvedené fyzické osoby požadují vjezd do tohoto prostoru služebním autem, předloží spolu s výše uvedenými doklady i souhlas vlastníka auta s vjezdem auta uživatele do tohoto prostoru.

 Vjezd do tohoto prostoru bez parkovací karty nebo lístku z parkovacího automatu je možný pouze pro nakládku a vykládku.

 Stání (parkování) je v tomto prostoru možné pouze pokud má auto povolení k vjezdu včetně platného parkovacího lístku vydaného parkovacím automatem nebo platnou parkovací kartu nebo v době, kdy je možné parkovat zdarma, tj. mimo placenou parkovací dobu, která je v po-pá od 6.00 do 22.00 hod. a v so od 7.00 do 12.00 hod.

 V Pardubicích dne 21.1.2016      

 

Představenstvo Stavebního bytového družstva

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.